Η αρχιτεκτονική ομάδα 4κ δημιουργήθηκε το 2013 από τέσσερις νέες αρχιτέκτονες και στεγάζεται στην οδό Κανάρη 14 στο κέντρο της Αθήνας, όπου μέχρι το 2012  εδραζόταν το αρχιτεκτονικό γραφείο του Κωνσταντίνου Δεκαβάλλα.

Κατοικία

Επαγγελματικοί χώροι

Άλλα εργα